Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Kręciołki tradycyjne    Traditional Twirls

Model: Sześcio-ośmiościan rombowy mały
Diagram: w książce
Komentarz: Szybki w wykonaniu model z 24 modułów.

Model: Rhombicubooctahedron
Diagram: in the book
Comment: It's easy and fast to make from 24 units.


traditional twirls menu
menu tradycyjnych kręciołków

twirls menu
menu kręciołków
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005