Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Kręciołki tradycyjne    Traditional Twirls

Model: Sześcio-ośmiościan
Diagram: w książce
Komentarz: Jeden z mniejszych kręciołków złożony z 12 modułów z dołkiem.

Model: Cubooctahedron
Diagram: in the book
Comment: One of little twirls made from 12 units with sunk.


traditional twirls menu
menu tradycyjnych kręciołków

twirls menu
menu kręciołków
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005