Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Snapologia    Snapology

Model: Jajko
Diagram: tutaj
Twórca: Heinz Strobl
Komentarz: Mój ulubiony "snupek", bardzo pracochłonny - prawie 8 godzin.

Model: An egg
Diagram: here
Creator: Heinz Strobl
Comment: My favourite "snupek", but very laborious - near 8 hours.[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005